Kinderdagverblijf
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs 

Secundair onderwijs:

A-stroom/B-stroom
Doorstroom (ASO/TSO)
Dubbele finaliteit (TSO)
Arbeidsgerichte finaliteit (BSO)

Visie

Onze school is een kwaliteitsvolle organisatie die jongeren voorbereidt op de best mogelijke toekomst.
Met ons economisch en marketinggericht studieprofiel zit het ondernemen in onze genen.
Maar ook op andere vlakken durven we te ondernemen:

om jongeren te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen die voorbereid zijn op vervolgstudies of de arbeidsmarkt en om te functioneren in onze huidige maatschappij.


om jongeren te ontwikkelen tot actieve wereldburgers en hen aan te zetten het UNESCO-gedachtegoed te verspreiden.

om jongeren hun talenten te laten ontplooien in verschillende projecten en (buitenschoolse) activiteiten.


Hier zetten wij ons als school elke dag voor in, startend vanuit het pedagogisch project van het GO! met een enthousiast team van leerkrachten, leerlingbegeleiders en opvoeders en in samenwerking met de ouders op een groene campus, gelegen aan de rand van Brussel.


Mylene D'Haeseleer
Waarnemend directeur

Kinderdagverblijf


Contact:
toverfluitje@kdv.sgr8.be
02/413 11 36 (bureau)

 

 

Kleuterschool


Contact:
sabine.vanheeswijck@campustoverfluit.be
02/413 11 30

Lager onderwijs


Contact:
ls.secretariaat@campustoverfluit.be
02/413 11 32

Secundair onderwijsStudiekeuze


Op onze school, het atheneum GO! for Business bereiden wij je voor op een
succesvolle schoolloopbaan en verdere beroepskeuze. We bieden een ruim studieaanbod,
uitgaande van je interesse en mogelijkheden.

Als leerling start je in het eerste jaar van een brede oriënterende eerste graad.

In de tweede graad werk je verder aan de ontwikkeling van jouw talenten.

Vanaf de derde graad kan je je verder verdiepen in de gekozen studierichting
ter voorbereiding van hogere studies en/of start op de arbeidsmarkt.
Eerste jaar


 Breed eerste jaar
 met EXPLO


Algemene vakken:
-MAVO
(maatschappelijke vorming)
-EXPLO
Tweede jaar


 Klassieke Talen
 Moderne talen
  en Wetenschappen
 Economie en Organisatie


 Economie en Organisatie
 Maatschappij en Welzijn


 Economische wetenschappen (ASO)
 Bedrijfswetenschappen (TSO)


 Bedrijf en organisatie (TSO)


 Logistiek en organisatie (BSO)

 Economie - Moderne Talen
 Economie - Wetenschappen


 Handel


 Kantoor
 Verkoop


Op het einde van het zesde jaar BSO kunnen deze leerlingen kiezen om een zevende jaar te volgen.

 (Kantooradministratie en Gegevensbeheer).

Schoolreglement
Jaarplanning 22-23Contact


Campus Toverfluit (secundair onderwijs)

  

Toverfluitstraat 19-21
1080 Sint-Jans-Molenbeek

  

02/411 77 07

  

02/413 11 20 (te laat/afwezig)